Misja Ośrodka Liturgicznego

Misja Ośrodka Liturgicznego:

 • kształtowanie wrażliwości liturgicznej (zarówno wśród osób biorących udział w rekolekcjach, warsztatach, liturgii, jak i wśród wszystkich odpowiedzialnych za to dzieło),
 • ożywienie liturgii w parafiach, do których należą osoby zaangażowane w działalność OL,
 • tworzenie środowiska miłośników liturgii i muzyki liturgicznej,
 • promocja dobrej muzyki liturgicznej,
 • wychowywanie pokolenia muzyków kościelnych w duchu nauczania oraz tradycji Kościoła Katolickiego,
 • formacja liturgiczna osób duchownych poprzez wspólne spotkania, konferencje oraz sprawowanie wzorcowej liturgii,
 • promocja dobrej muzyki religijnej wykonywanej podczas wspólnotowych modlitw, ewangelizacji prowadzących do spotkania z Chrystusem w Eucharystii,
 • osobista świętość, której źródło odnajdujemy w liturgii

Metody:

 • modlitwa i formacja: dla kapłanów w ramach Uni Kapłanów Chrystusa Sługi (UKChS) w każdy 3-ci wtorek miesiąca od 20:45 w Katowicach przy ul. Różyckiego,
 • warsztaty muzyczno - liturgiczne,
 • uroczyste sprawowanie Liturgii Godzin,
 • uroczyste sprawowanie Eucharystii w każdą trzecią niedzielę miesiąca,
 • artykuły na stronie osrodekliturgiczny.pl,
 • spotkania Chóru Ośrodka Liturgicznego w każdy wtorek,
 • spotkania Dziecięcego Chóru Ośrodka Liturgicznego w każdą środę,
 • spotkania Orkiestry Ośrodka Liturgicznego w każdy czwartek,
 • opracowania pieśni liturgicznych,
 • nowe kompozycje pieśni liturgicznych,
 • śpiewniki liturgiczne (na każdy Dzien Wspólnoty),
 • płyty CD oraz DVD z muzyką liturgiczną oraz komentarzami do liturgii.

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze