• Start
  Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
 • Blogerzy
  Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
 • Login
  Login Formularz logowania
Dodane przez w w Świeccy w liturgii
 • Rozmiar czcionki: Większa Mniejsza
 • Przeczytano: 4471
 • 0 komentarze
 • Drukuj

Świeccy i liturgia

   Świeccy i liturgia - czy te dwie przestrzenie się łączą? Kto kryje się pod nazwą osoby świeckiej? Z pomocą przychodzi nam KKK [Katechizm Kościoła Katolickiego], który podaje, że są to wszyscy wierni chrześcijanie, którzy nie są członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele (nr 897). I dalej: „jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie” (także: Konstytucja Lumen gentium, 31).

   Papież Pius XII w przemówieniu do nowych kardynałów (20.02.1946 r.) wypowiedział znamienne słowa dotyczące osób świeckich: „Wierni, a ściślej świeccy, zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności. Dlatego to oni i przede wszystkim oni, winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności. Oni są Kościołem”.

   W Konstytucji o liturgii świętej - Sacrosanctum Concilium, znajdziemy piękne rozwinięcie tej myśli. Ukazuje ona bowiem eklezjalny (czyli wspólnotowy) charakter zgromadzenia liturgicznego:
   „Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego »sakramentem jedności«, a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidoczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast jego członków dosięgają w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzędów i czynnego udziału” (26). W innym miejscu: „W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych” (28).

   Z kolei OWMR [Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego] podaje, że „funkcje liturgiczne, które nie są właściwe dla kapłana lub diakona (…) proboszcz lub rektor kościoła może powierzyć także odpowiednio przygotowanym wiernym świeckim(107). Rozwinięcie tej myśli znajdziemy w 53 punkcie Wskazań Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR: Wszystkie te funkcje mogą spełniać zarówno mężczyźni jak i kobiety, z wyjątkiem czynności, które są bezpośrednio usługiwaniem kapłanowi przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia. Funkcje te są zarezerwowane dla męskiej służby liturgicznej (ministrantów). Mogą być powierzone dziewczętom (ministrantkom) tylko wtedy, gdy udzielił na to wyraźnej zgody biskup diecezjalny. Więcej o funkcjach podejmowanych w liturgii przez osoby świeckie w kolejnych odsłonach tego działu bloga.

   Moje pierwsze, krótkie rozważanie zakończę treścią znanego oazowiczom VII Drogowskazu Nowego Człowieka: „Liturgia szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnice Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii”.

   Wierny świecki nie chce być biernym obserwatorem, widzem choćby najpiękniejszej liturgii. Pragnie poznawać, odkrywać głębię Tajemnicy, a także uczestniczyć w niej w sposób aktywny podejmując zadania (posługi) zgodnie z talentami i charyzmatami, jakimi Pan go obdarował.


    Zachęcam - nie tylko tytułowych świeckich - do aktywnego uczestnictwa w liturgii i do współtworzenia tego działu :)

0
Bydgoszczanka. Z wykształcenia pedagog kilku specjalności. Zainteresowania: liturgika, muzyka liturgiczna.
Jest członkiem Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie i Centralnej Diakonii Liturgicznej.
Jej obecność na stronie Ośrodka jest owocem KAMuzO w Brennej Leśnicy.

Komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze