• Start
  Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
 • Blogerzy
  Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
 • Login
  Login Formularz logowania
Dodane przez w w Komisja Muzyki Sakralnej
 • Rozmiar czcionki: Większa Mniejsza
 • Przeczytano: 6488
 • 0 komentarze
 • Drukuj

Radośnie Panu hymn śpiewajmy! Dzień Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej

Z okazji Dnia Muzyki Liturgicznej (13 XI 2011)  w naszej archidiecezji proponujemy w tym roku, ażeby mocno podkreślić radość jaka wypływa z uczestnictwa w liturgii śpiewanej. Warto zachęcić wiernych do aktywnego włączenia się w wykonywanie zwłaszcza śpiewów naprzemiennych. Wiele z nich umieszczono w poniższych propozycjach.

Jednym z elementów niedzielnej liturgii jest wyznanie wiary, ze względu na jednoczący charakter śpiewu zachęcamy do wykorzystania melodii umieszczonych w naszych zbiorach muzycznych: pod nr 714.1 i 2“Skarbiec pieśni kościelnych” (Katowice 2004 s. 396-397); “Śpiewnik archidiecezji katowickiej” (Katowice 2000 s. 728-732); „Chorał śląski. III” (Katowice 2011 s. 144-146). W „Chorale” organiści znajdą akompaniamenty do śpiewów mszalnych oraz uświęcenia dnia.

W przypadku propozycji literatury organowej, drugi utwór (umieszczony w nawiasie) jest przeznaczony dla mniej zaawansowanych wykonawców. Istnieje możliwość otrzymania materiałów nutowych wysyłając prośbę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korzystając z poniżej przedstawionych propozycji śpiewów oraz muzyki organowej należy stosować zasadę naprzemienności np. zagrać utwór organowy przed rozpoczęciem liturgii, a następnie pieśń na wejście, utwory organowe na przygotowanie darów i uwielbienie, zaś pieśni na Komunię i zakończenie. Do zaproponowanych poniżej śpiewów można dołączyć również te zamieszczone w „Kalendarzu liturgicznym archidiecezji katowickiej 2011” tzw. ordo (Katowice 2010 s. 267).

W imieniu zespołu redakcyjnego:

ks. Wiesław Hudek – przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

 

PROPOZYCJE ŚPIEWÓW:

 

Części stałe - do wyboru według kompozycji:

M. Machury –Msza VI (ŚAK 706) lub ks. I. Pawlaka –Msza VII (ŚAK 707) lub ks. Z. Piaseckiego –Msza VIII (ŚAK 708)

Wejście:

„Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza” (ŚAK 580) por. z Antyfoną na wejście (Jr 29,11.12.14)

lub „Boże mocny, Boże cudów” (ŚAK 573) por. z Antyfoną na wejście (j.w.) i z Ewangelią (Mt 25,14-30)

Przygotowanie darów:

„Czego chcesz od nas, Panie” (ŚAK 297.1 lub 2) -zwłaszcza 1 i 2 zw. lub „Emmanuelu, Książę pokoju” (ŚAK 586) por. z drugim czytaniem (1 Tes 5,1-6)

albo też „Bogu z Jego darów” (ŚAK 572)

Komunia:

„Ja wiem, w kogo ja wierzę” (ŚAK 225) lub „Idzie, idzie Bóg prawdziwy” (ŚAK 223) lub „Pokładam w Panu ufność mą” (ŚAK 614) -zwłaszcza 3 i 4 zw. ze względu na zgodność treści z antyfoną - Ps 73 (72), 28

Uwielbienie:

„Dziękujmy Mu za miłość” (ŚAK 302) por. z modlitwą po Komunii lub „ Radośnie Panu hymn śpiewajmy” (ŚAK 308) – zwłaszcza 7 i 8 zw. lub „Wszystko, co żyje” (ŚAK 312)

Zakończenie:

„Błogosław, Panie, nas” (ŚAK 571) por. z Ewangelią lub „Boże w dobroci nigdy nie przebrany” (ŚAK 575)por. z pierwszym czytaniem (Prz 31,10-13.19-20.30-31) i z Psalmem -128(127)

(Opracował Piotr Wierzchałek)

 

PROPOZYCJE LITERATURY ORGANOWEJ:

Procesja wejścia (przed pieśnią):

L.N. Clerambault : Grand plein Jeu z I suity organowej; (K. Hoppe: Preludium Es-dur)

Przygotowanie darów: 
A. Chlondowski: Larghetto e-moll (ze zbioru 25 preludiów na organy lub harmonium)

Uwielbienie:

J.S. Bach: Gelobet sei`st du, Jesu Christ BWV 604; J. Alain: Postlude pour l`Office de Complies; (W. Żeleński: Preludium G-dur)

Zakończenie:

T. Dubois: Toccata G-dur; (J. Pachelbel: Toccata in g)

(Opracował Stanisław Pielczyk)

 

PROPOZYCJE KOMENTARZY:

(Na rozpoczęcie Mszy świętej)

Dzisiejsza niedziela, obchodzona w archidiecezji katowickiej jako dzień muzyki liturgicznej, uwrażliwia nas na piękno i radość jaka wypływa ze śpiewu. Nasz udział w Eucharystii jest szczególną okazją, by pomnażać swoje dary przez piękny śpiew liturgiczny, niosący chwałę Bogu i duchowe pokrzepienie ludziom. Tym bardziej starajmy się aktywnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Pamiętajmy dziś w modlitwie szczególnie o wszystkich muzykach kościelnych, aby powierzoną im posługę we wspólnocie Ludu Bożego, sprawowali odpowiedzialnie i owocnie.

 

(Przed rozesłaniem)

Zostaliśmy ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i Chlebem Życia. Pomnażajmy te duchowe dobra! Niech dzisiejsza niedziela muzyki liturgicznej stanowi dla nas zachętę do stałego zatroskania o piękno śpiewu w naszych świątyniach! Niech będzie także wezwaniem do modlitewnej wdzięczności wobec osób, które ofiarnie pełnią swoją muzyczną posługę w Kościele!

 

PROPOZYCJA MODLITWY WIERNYCH:

Do Boga Dawcy zbawienia i źródła wszelkiego dobra, wznieśmy nasze wspólne modlitwy, byśmy owocnie korzystali z dobrodziejstw nam powierzonych. Módlmy się dziś szczególnie za organistów, kantorów, chórzystów, schole liturgiczne, za wszystkich muzyków pełniący swą posługę w Kościele.

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby pomagał ludziom w pomnażaniu otrzymanych darów i przygotowywał ich na spotkanie z Chrystusem w chwale nieba.

 2. Módlmy się za osoby obdarzone szczególnymi talentami, aby wytrwale podejmowały wysiłki, w dzieleniu się duchowymi wartościami z innymi ludźmi.

 3. Módlmy się za wszystkich muzyków kościelnych, aby swoją twórczością i wierną służbą przyczyniali się udoskonalania muzyki w naszych świątyniach.

 4. Intencja odprawianej Mszy św.

 5. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy poświęcali się muzyce kościelnej, aby nagrodzeni za wierną służbę mogli śpiewać Bogu wiekuistą pieśń chwały.

 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy współpracowali z Chrystusem w pomnażaniu powierzonego nam dobra, a swoim śpiewem umacniali wspólnotę ludzi wiary.

 

Boże, który ubogacasz nas różnymi darami, celem służenia innym, swą pracą, talentem i życiem, + prosimy Cię, abyśmy z pomocą Twojej łaski dobrze wypełniali nasze posłannictwo * i zasłużyli na radość życia wiecznego w gronie zbawionych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

(opracował ks. Antoni Reginek)

MYŚLI DO HOMILII: (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30)

 

Czym jest talent? W popularnym, potocznym znaczeniu to dar, który odróżnia kogoś od pozostałych osób. To jakaś wyjątkowa zdolność, która sprawia, że człowiek obdarzony talentem jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.

Talent w znaczeniu biblijnym to jednostka wagi wynosząca 34 kg oraz jednostka monetarna stanowiąca równowartość 6000 drachm, zaś jedna drachma stanowiła równowartość dziennego wynagrodzenia robotnika. Odnosząc to znaczenie do perykopy ewangelicznej, bez względu na to, czy chodzi o jeden, dwa czy pięć talentów mamy do czynienia z bardzo konkretną i wymierną wartością.

Przypowieść o talentach mówi o tym, iż wszyscy otrzymali równe szanse. Słudzy zostali obdarzeni darami wg ich osobistych możliwości. Dwaj słudzy zabrali się do pracy, trzeci leniwy zmarnował powierzone mu dobro poprzez swoją gnuśność i lenistwo. Nie rozwinął talentu, nie wykorzystał go.

Można tę mądrość odnieść do różnych zadań, jakie powierza się Kościołowi w zgromadzeniu liturgicznym. Inną odpowiedzialność powierza się celebransowi, inną chórzystom i organiście, a jeszcze inną wszystkim uczestnikom Mszy.

Tym, którzy mają szczególne zdolności muzyczne, którzy rozwinęli swój słuch, pracowali nad pięknem śpiewu czy gry na instrumentach powierza się ważne zadania.

Czy nie warto pomyśleć jak istotne jest, aby do śpiewu zachęcała nas estetyczna gra organisty...

Jak głęboko przyjmuje się słowo Boże, kiedy po nim słyszymy pięknie wykonany przez psałterzystę psalm responsoryjny...

Jak wspaniałe uczucia religijne budzą się w nas kiedy rozbrzmiewa w kościele muzyka chóralna...

Dodajmy, jak wspaniale i w jakiej radości przeżywa się liturgię kiedy wszystkich łączy radosny śpiew, który w doskonały sposób odzwierciedla harmonię serc...

 

Ewangelia pomaga nam zrozumieć i docenić specyfikę każdej z posług w liturgii, a z drugiej strony wzywa nas do dynamicznej współpracy z łaską Bożą. Każdy z nas powołany jest, aby talenty od Boga otrzymane rozwinąć i pomnożyć. Jak?

W przypadku organisty będzie to na przykład gorliwe ćwiczenie na instrumencie, w przypadku chóru poszukiwanie repertuaru, w którym wyrazi się duch liturgii, oraz odzwierciedlą się możliwości wykonawcze danego zespołu osób.

A wreszcie jak my ten talent mamy rozwijać w zgromadzeniu liturgicznym? Pan Bóg dał nam słuch, abyśmy byli wrażliwi na Jego słowo, wsłuchiwali się w Jego głębię, a równocześnie dał nam głos, abyśmy śpiewali na Jego, Bożą chwałę. Cóż może być piękniejszego od Kościoła, który radosnym śpiewem wielbi Boga w Trójcy Świętej Jedynego, głosi Ewangelię Chrystusa?

Pięknie o radości wynikającej ze śpiewu mówi papież Benedykt XVI:

Jak to się stało, że człowiek nie tylko mówi, ale i śpiewa? Moglibyśmy odpowiedzieć, że człowiek śpiewa, kiedy porusza go wielka radość. Śpiewa, jeśli musi wyrazić coś, czego nie może wyrazić za pomocą zwykłej mowy. Potrzebuje wówczas takiego wymiaru mowy, komunikacji, który nie rezygnuje z rozumu, ale go przekracza i otwiera nowe możliwości słyszenia.

Człowiek śpiewa, gdy chce podarować radość. Śpiewa, gdy chce wyrazić miłość. Cantare amantis est – mówi św. Augustyn. Miłość – bycie miłowanym i możliwość miłowania jest wielką radością, która otwiera w człowieku nowe możliwości wyrazu. Wezwanie „Śpiewajcie Panu pieśń nową” mówi zatem: poczujcie bliskość Boga; pozwólcie, by Jego obecność napełniła waszą duszę. Otwórzcie się na radość z obecności Boga, który nas stworzył i który nas nie opuszcza. Wówczas będziecie śpiewać.

Zróbmy wszystko, każdy wg otrzymanych od Boga talentów, aby nasz hymn brzmiał radośnie i byśmy tę radość przenosili w życie, przekazywali ją innym i w ten sposób budowali „cywilizację miłości” (por. bł. Jan Paweł II).

0
ks. Wiesław Hudek (1969), świecenia (1994), magister licencjat muzykologii (2001), doktor teologii (2003). Aktualnie jest wykładowcą liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej dla organistów w Szkołach Muzycznych II stopnia w Katowicach i Rybniku. W latach 2003-2007 dyrygent chóru seminaryjnego w Katowicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, członek jury festiwali muzyki religijnej m.in. w Żorach, Gliwicach, Katowicach i Puławach. Autor dziesięciu książek (w tym czterech tomów poezji) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych. Od roku 2007 współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Radiem eM. Jest pomysłodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, animatorem życia kulturalnego, a także założycielem grupy modlitewnej wpierającej ludzi chorujących na raka „Apostolstwo Zdrowia”. Od 2011 asystent kościelny Polskiej Federcji Pueri Cantores.

Komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze