• Start
  Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
 • Blogerzy
  Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
 • Login
  Login Formularz logowania
Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +
 • Rozmiar czcionki: Większa Mniejsza
 • Przeczytano: 4518
 • 0 komentarze
 • Drukuj

Modlitwa Jezusowa

„Prawdziwego imienia mężczyzny nie zna nikt prócz niego samego i tego, kto mu je nadał. Mężczyzna może w ostateczności zdecydować, aby je zdradzić swojemu bratu, żonie czy przyjacielowi, jednakże nawet ci nieliczni nie używają nigdy owego imienia tam, gdzie może je usłyszeć ktoś trzeci. (…) Kto zna imię człowieka, ten ma w swojej mocy jego życie”.

W ten sposób o potędze imienia i jego znaczeniu pisze w swojej książce „Ziemiomorze” 
Ursula K. Le Guin. Również w tradycji judaistycznej, a co za tym idzie - także w chrześcijańskiej, imię człowieka utożsamiane jest z jego duszą, z jego przeznaczeniem. Zmiana imienia oznacza ważną zmianę w życiu (Abram stał się Abrahamem, Jakub – Izraelem, Szaweł otrzymał nowe imię – Paweł). Dotyczy to również, a może przede wszystkim, Imienia Bożego, w którym jest chwała, majestat i moc Boga. Apostołowie uzdrawiali, wypędzali złe duchy, głosili słowo Boże w imię Jezusa. On też dał nam obietnicę: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16, 23).

 

W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku miało miejsce spotkanie Kościoła wschodniego
i zachodniego. Nic nie wzbudziło takiego zainteresowania delegatów z Rzymu jak Modlitwa Jezusowa i  książka „Szczere opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu” (Kazań, 1870). Czym jest ta modlitwa? Jest ona odpowiedzią na wezwanie św. Pawła: „Nieustannie się módlcie!” (1Tes 5,17). Sięga ona początków Kościoła - chwili, gdy uczniowie Pana, jak ślepiec pod Jerychem (Łk 18,35-43) wołali o zmiłowanie. Pierwotna formuła brzmiała: „Panie, zmiłuj się”. W dniu dzisiejszym najczęściej jednak słyszy się: „Panie Jezu Chryste, Synu Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym”. Te słowa człowiek powtarza nieustannie: najpierw ustami, potem w sercu, myśląc tylko o Bogu. Mówi się, że Modlitwa Jezusowa jest streszczeniem Ewangelii, gdyż pierwsza część wezwania mówi o Trójcy Świętej. Jezus nazwany jest Synem Boga Ojca, a bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że On jest Panem. Druga część mówi o grzeszności człowieka, ale równocześnie o zbawczej mocy imienia Chrystusa. Przez systematyczną praktykę wzywania imienia Jezusa mamy coraz bardziej upodabniać się do Niego, mieć udział w Jego wiecznej modlitwie do Ojca.


Nie jest tajemnicą, że śpiew wspomaga modlitwę, przybliża nas do Boga. Wiedzą również o tym nasi prawosławni bracia, dla których śpiew a capella jest podstawową i jedyną muzyką liturgiczną.
Z uwagi na obecność Modlitwy Jezusowej w ich praktyce modlitewnej od wieków, mają również jej chóralną wersję. Jak to w muzyce cerkiewnej często bywa, również i w tym utworze w prosty sposób przedstawiona jest istota niesionego przezeń słowa. Spróbujmy wsłuchać się w brzmienie tych słów, pozwolić im się odbić od ścian naszej duszy i wybrzmieć w naszym życiu. Warto dodać prośbę do Maryi, aby wspierała nas w modlitwie do jej Syna, a naszego Pana.

Link do utworu znajduje się tutaj.

 

0
...absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Zainteresowania: muzyka chóralna, chorał gregoriański, Liturgia, rola i znaczenie śpiewu w liturgii.

Komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze