Dodane przez w w Z życia OL
  • Rozmiar czcionki: Większa Mniejsza
  • Przeczytano: 2963
  • 0 komentarze
  • Drukuj

Chór Ośrodka Liturgicznego ma nowego dyrygenta i akompaniatora

Szczęść Boże!
Dziele się dobrymi wieściami, że Chór Ośrodka Liturgicznego ma już nowego dyrygenta oraz akompaniatora.

Nowym dyrygentem została Agnieszka Piasecka - Orlow, a akompaniatorem Tomasz Orlow.
Nowym prowadzącym dziękuję za radosne podjęcie pracy, gotowość dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem chóralnym oraz chęć tworzenia profesjonalnego zespołu.

Pierwsze spotkanie z nowym dyrygentem i akompaniatorem - 15 czerwca:
18:00 - Msza (kościół WNMP, Graniczna 26, Katowice)
18:30 - Spotkanie
Zapraszamy również osoby, które chciałyby dołączyć do chóru OL

Kim jest nowy dyrygent Chóru OL?

Agnieszka Piasecka-Orlow ukończyła Państwowe Liceum muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie (klasa fortepianu mgr Urszuli Świtalskiej) oraz studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej, kierunek prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w klasie dyrygowania prof. Mirosławy Knapik (dyplom z oceną bardzo dobrą). Od roku 2000 prowadziła działalność dydaktyczną w zakresie chóralistyki i teorii muzyki w Zespole Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu oraz Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach. Od 2001 roku jest pracownikiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, pełniąc funkcję dyrygenta chórów oraz prowadząc zajęcia z zakresu emisji głosu i dyrygentury chóralnej. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie emisji głosu na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej (dyplom z oceną bardzo dobrą). 
W grudniu 2014 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i otrzymaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Krótka charakterystyka prowadzonych chórów (OSM w Bytomiu):

Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu
Chór tworzą uczennice klas II – VI szkoły II stopnia. Zespół może poszczycić się między innymi zdobyciem: 
- czołowych miejsc (I, II, III) na corocznych Przeglądach Chórów Szkół Muzycznych 
II stopnia w Chorzowie, 
- Złotego Pasma na I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej” 
w Chorzowie (2002 r.), 
- I-go miejsca na Konkursie Kolęd i Pastorałek „Nasze kolędowanie” w Rudzie Śląskiej (2003 r.), - III-ciej nagrody w I Śląskim Konkursie Chórów o Puchar Rektora Akademii Muzycznej
w Katowicach (2005 r.),
- III-go miejsca na XXII Tyskich Wieczorach Kolędowych (2013 r.),
- I-go miejsca na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych w Krakowie 2013 r.).
Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową na Śląsku (m. in. współpraca z Operą Śląską, koncerty podczas Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej oraz w ramach uroczystości okolicznościowych, coroczne występy na koncertach laureatów w Akademii Muzycznej w Katowicach).
W roku 2012 w ramach produkcji płyty CD audio Wieczory muzyki organowej i kameralnej w Pogórzu — koncerty I-IV edycji festiwalu, wydanej przez wydawnictwo muzyczne Ars sonora, Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu wykonał partię chóralną Sub Tuum praesidium Tomasza Orlowa na chór żeński i organy.
W dniu 17.05.2013 r. Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu wziął udział w sesji nagraniowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Suchej Górze.

Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Chór tworzą uczniowie V-VI szkoły I stopnia. Zespół uczestniczy w: corocznych Przeglądach Chórów Szkół Muzycznych I stopnia w Zabrzu (II miejsce w 2013 r.), koncertach w ramach uroczystości szkolnych, koncertach organizowanych w teatrze Śląskim w Katowicach i Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz w śląskich kościołach. Chór dziecięcy ma w swym dorobku kilka nagrań wokalno-instrumentalnych (m. in. Oratorium Górnicze „Śląska baśń” z muzyką A. Marko i słowami B. Mierzwińskiej). Zespół aktywnie współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu biorąc udział w licznych spektaklach na terenie kraju (C. Orff „Carmina Burana”, R. Wagner „Tannhäuser”).

Żeński Chór Gimnazjalny Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Chór tworzą uczennice klas I szkoły II stopnia. Zajęcia dydaktyczne z tą grupą uczniów maja na celu przygotowanie ich w zakresie emisji głosu i pracy zespołowej, by w latach późniejszych sprostać wysokim wymaganiom repertuarowym żeńskiego chóru reprezentacyjnego.

Chór Dziecięcy klas III-cich I stopnia oraz Chór Dziecięcy klas IV-tych I stopnia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Zajęcia dydaktyczne z tymi grupami uczniów maja na celu stopniowe przygotowanie ich w zakresie emisji głosu i pracy zespołowej, by w latach kolejnych sprostać wymaganiom repertuarowym dziecięcego chóru reprezentacyjnego.


 

Kim jest nowy akompaniator Chóru OL?

dr hab. Tomasz Orlow - organista, improwizator, pedagog, organolog i organmistrz. W latach 1993-1998 odbył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. Podczas studiów brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji organowej prowadzonych m.in. przez prof. R. M. Stangier, prof. I. Ella, prof. F. Klinda, prof. A. Isoir, prof. W. Zerer, prof. L. Lohmann. W latach 1999/2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III-go Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka w Gdańsku w 1997r., gdzie uzyskał II nagrodę (pierwszej nie przyznano) oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997r. (wyróżnienie). W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert przewodowy był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła analizy zagadnień organologicznych, konserwatorskich oraz artystycznych, związanych z rekonstrukcją historycznych organów piszczałkowych kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy oraz interpretacją europejskiej literatury organowej okresu XVI-XVIII wieku. Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową w kraju i za granicą związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej (nagrania CD improwizowanych koncertów live). Tomasz Orlow jest pracownikiem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wykłada interpretację literatury organowej, improwizację i organoznawstwo. Jest autorem wykładów i publikacji poświęconych improwizacji i organologii. Prowadzi kursy improwizacji organowej i fortepianowej w kraju i za granicą. Jest twórcą programu nauczania improwizacji organowej dla szkół II stopnia. Współpracuje z zespołem śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia uczestnicząc w projektach muzycznych i teatralnych oraz prawykonaniach najnowszych dzieł współczesnych śląskich kompozytorów. Poświęca się również pracy organmistrzowskiej i organologicznej (badawczej i dokumentacyjnej), realizując projekty konserwatorskie i rekonstrukcyjne zabytkowych instrumentów.

0

Komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze