KAMuzO - informacje ogólne

Nasza działalność, aby była skuteczna, musi być oparta na fundamencie wiary. Z tego powodu proponujemy wszystkim osobom, wrażliwym na piękno liturgii, rekolekcje KAMuzO.

Nazwa rekolekcji KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy) błędnie sugeruje, że jest to wyłącznie kurs czy warsztaty. Nazwa KAMuzO ma swoją historię, więc nie chcemy jej zmieniać, jednak trzeba w tym miejscu mocno podkreślić, że ideą KAMuzO jest synteza rekolekcji oraz warsztatów liturgiczno - muzycznych.

"Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry, Próżno straż czujna opasuje mury."
(por. Ps 127)

... zatem po pierwsze MODLITWA
Każdego roku koncentrujemy się na innym aspekcie naszej wiary, aby umożliwić osobom przyjeżdżających po raz kolejny na KAMuzO ciągły rozwój. W roku 2006 uczyliśmy się modlitwy, aby zacieśnić relację z Jezusem, rok 2007 był okazją do rozważenia CREDO, sierpnień roku 2008 był zaproszeniem do wgłębienia się w treści zawarte w modlitwie Ojcze nasz, a KAMuzO 2009 skupiało się na temacie grzechu oraz emocji w życiu duchowym. W czasie modlitw wieczornych prosimy Jezusa o uzdrowienie wewnętrzne, aby pozwolił nam z pełną wolnością serca służyć Bogu poprzez śpiew i muzykę. Korzystamy z całego skarbca modlitw i nabożeństw obecnych w tradycji Kościoła.

"Apostoł zachęca chrześcijan, którzy schodzą się razem w oczekiwaniu na przyjście Pana, aby śpiewali wspólnie psalmy, hymny i pieśni pełne ducha (por. Kol 3, 16). Śpiew jest bowiem znakiem radości serca (por. Dz 2, 46). Dlatego św. Augustyn słusznie mówi: „Kto kocha, ten śpiewa", a już w czasach starochrześcijańskich znane było przysłowie..."
(OWMR 39)

... zatem po drugie MUZYKA
Kto dobrze śpiewa...! Tak głosi przysłowie. Bóg jest najwspanialszym muzykiem, więc zasługuje na to, żeby Mu śpiewać nie tylko dobrze, ale najlepiej, najpiękniej jak to jest tylko możliwe! KAMuzO to czas szlifowania swoich talentów muzycznych oraz zdobywania i porządkowania potrzebnej wiedzy.

"Przyjemności uszu mocniej mnie oplątały i ujarzmiły, aleś mnie rozpętał i wyzwolił. Przyznaję, że i teraz w jakiejś mierze ulegam słodyczy kunsztownego śpiewu, któremu nadają życie wersety będące Twymi słowami. (...) A jednak ze względu na owe wersety, dźwięki te zdają się mieć prawo do zajmowania w moim sercu dosyć szacownego miejsca. Trudno jest jednak rozstrzygnąć jakie miejsce im się należy. Nieraz sobie myślę, że czczę je bardziej niż powinienem."
św. Augustyn, Wyznania

... zatem po trzecie LITURGIA
Aby znaleźć to "odpowiednie miejsce dźwięków" konieczna jest formacja liturgiczna. KAMuzO to czas poznawania znaczenia poszczególnych znaków, symboli, gestów, postaw w liturgii. Aby dobrze śpiewać, dobierać pieśni na liturgii, prowadzić scholę, trzeba koniecznie dobrze poznać tą rzeczywistość, której muzyka ma służyć - liturgię!

...po czwarte - zostać LIDEREM,
czyli przekazać swoje umiejętności i doświadczenie w atrakcyjny sposób innym, przyciągając jednocześnie do Chrystusa. KAMuzO to czas zdobywania tej trudnej a jednocześnie koniecznej dla posługi animatora muzycznego sprawności - sprawności lidera grupy; jest to czas odkrywania swoich wewnętrznych barier i przełamywania ich, aby możliwe było skuteczne przekazywanie swojego rozmiłowania w liturgii i muzyce liturgicznej.

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze