Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie

Diakonia Muzyczna Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej działa w ramach Ośrodka Liturgicznego. Wydarzenia związane z Oazą są więc dla Diakonii i dla Ośrodka wspólne. Działalność Ośrodka Liturgicznego ma jednak zasięg o wiele większy i jest skierowana również do osób spoza diecezji. Nasze doświadczenie pokazuje, że w warsztatach i rekolekcjach organizowanych przez Ośrodek biorą udział uczestnicy z całej Polski. Zachęcamy Cię do włączenia się w Diakonię Muzyczną. Mile widziani są nie tylko animatorzy muzyczni, ale również wszystkie osoby, które chcą służyć w kościele poprzez muzykę.

 

Formacja Diakoni Muzycznej polega na uczestnictwie w:

  • Niedzielnych Obiadach Muzycznych

Gromadzimy się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, aby wspólnie tworzyć scholę oraz orkiestrę prowadzącą śpiewy na mszy w Parafii św. Jadwigi w Chorzowie, a następnie świętować dalej w duchu Agape przy wspólnym (i wspólnie przygotowanym) posiłku.
(Więcej szczegółów w dziale działalność/Msze Święte OL)

  • Warsztatach muzycznych

Organizujemy warsztaty chóru posługującego podczas Dni Wspólnoty, warsztaty liturgicznej muzyki wielogłosowej, warsztaty chorałowe, warsztaty emisji głosu, warsztaty przed Triduum Paschalnym, warsztaty dla animatorów muzycznych przed wyjazdem na rekolekcje letnie i inne.
(Więcej szczegółów w dziale działalność/Warsztaty)

  • Rekolekcjach KAMuzO

Podczas 13-dniowych rekolekcji uczestnicy poznają rzeczywistość animatora muzycznego, pogłębiają swoją wiedzę w zakresie muzyki i liturgii oraz uczą się posługi we wspólnocie.
    (Więcej szczegółów w dziale działalność/Rekolekcje KAMuzO)

  • Chórze Ośrodka Liturgicznego

Członkowie ChOL-u kształcą swoje umiejętności wokalne oraz wrażliwość na muzykę liturgiczną poprzez cotygodniowe próby. Chór również koncertuje i nagrywa wykonane przez siebie utwory (na chwilę obecną Chór ma na swoim koncie dwa koncerty oraz nagranie płyty dla „Gościa Niedzielnego” z Akatystem ku czci NMP oraz pieśniami cerkiewnymi).
    (Więcej szczegółów w dziale Chór Ośrodka - ChOL)

  • Orkiestrze Ośrodka Liturgicznego

(Więcej szczegółów w dziale działalność/Orkiestra Ośrodka Liturgicznego)

 

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

W drodze