1-3 Marca Warsztaty w Poznaniu

Dodane przez w w Liturgia w praktyce

Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów w Poznaniu zaprasza na:


I edycję Warsztatów Liturgiczno - Muzycznych
przy Klasztorze oo.Dominikanów w Poznaniu
1-3 marca 2013
„MSZA ŚWIĘTA: DLA NAS CZY Z NAMI?”


No właśnie. Dla kogo to wszystko? Co widzą nasze oczy a serce próbuje zrozumieć?
Czego też my - chóry, schole, grupy muzyczne działające przy parafiach, szkołach, wspólnotach, instrumentaliści i wszyscy zebrani w Kościele - doświadczamy w czasie Mszy Świętej? Dlaczego nie jest obojętne jakie pieśni i kiedy śpiewamy? I czy psalm można śpiewać grupowo? Czemu podczas Liturgii nie można grać na mandolinie? Kto i dla kogo składa Najświętszą Ofiarę?

Przeczytano: 2962
0
Czytaj dalej 0 komentarze

PAN DZISIAJ DARY ZESŁAC CHCE

Dodane przez w w Liturgia w praktyce

Publikujemy Hymn II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

słowa: Ks.Adam Pawlaszczyk
muz i harm: Henryk Jan Botor

 

Zapraszamy do pobierani ....

[POBIERZ...]

Oznaczone w: hymn synodu nuty
Przeczytano: 3201
0
0 komentarze

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny
30 XII 2012 r.

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych we wspólnym świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia Syna, a następnie zdumionych bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. W słowach Maryi „ojciec Twój i ja” widzimy doskonałą jedność małżonków. Pytanie: „Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla potrzebę i skuteczność dialogu w sytuacjach wzajemnego niezrozumienia. Natomiast spokojna odpowiedź Jezusa przypomina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzinę, trzeba „być w sprawach Ojca Niebieskiego”, czyli spoglądać na wszystko w perspektywie wieczności, oczyma wiary (por. Łk 2, 41-49).

1. Niedziela w świetle wiary

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, co znaczy na co dzień żyć wiarą, która jest źródłem radości i odnawia nasz „entuzjazm spotkania z Chrystusem” (Porta Fidei 2). Ogłoszony w całym Kościele Rok Wiary ma pomóc „wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam (…) pełnię życia” (Porta Fidei 2). Dojrzała wiara to nie tylko zbiór prawd czy obowiązków, ale przede wszystkim pełna miłości, rzeczywista relacja z żywym Bogiem, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Warto przywołać słowa, które św. Augustynowi pomogły rozpocząć życie wiarą: „Rzuć się ku Niemu! Nie obawiaj się. On się nie cofnie, abyś upadł. Rzuć się z całą ufnością, On przygarnie cię i uleczy” (Wyznania VIII, 11). Właśnie Boże Narodzenie przypomina, jak bardzo Bóg umiłował świat (J 3, 16), jak bardzo wyszedł nam naprzeciw, stając się jednym z nas, rodząc się w ludzkiej rodzinie, i jak bardzo Bogu zależy na tym, abyśmy byli jedno z Nim (por. J 17, 1-26).

Przeczytano: 2755
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Ogłaszam konkurs na piosenkę roku OŻK 2013 (tekst i melodia). Treść piosenki winna dotyczyć tematu pracy rocznej Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2013/2014 – „Narodzić się na nowo”.

Słowa narodzić się na nowo zostały zaczerpnięte z przepięknej ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany, związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela i z sakramentem chrztu świętego. Będzie to również okazja, aby podjąć refleksję nad jakością formacji deuterokatechumenalnej, która jest w naszych wspólnotach fundamentem duchowego rozwoju wszystkich osób, które na drodze ewangelizacji spotkały Jezusa Chrystusa.

Przeczytano: 2714
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Podstawowym dokumentem odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II jest Konstytucja o Liturgii Świętej – Sacro Sanctum Concilium, ogłoszona 04.12.1963 roku. W tym dokumencie poświęconym naturze i roli Liturgii w życiu Kościoła, nie mogło zabraknąć uwag i odnowy publicznej modlitwy Kościoła, jaką jest Liturgia Godzin.

Przeczytano: 4409
0
Czytaj dalej 1 komentarz

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze