Blogerzy

Adam Wodarczyk, ks.

Adam Wodarczyk, ks. moderator generalny Ruchu Światło-Życie.
W wieku 14 lat związał się z Ruchem Oazowym. Po przejściu Formacji Podstawowej podjął odpowiedzialność za Rejonową Diakonię Ewangelizacji w Tarnowskich Górach. W 1987 podczas Centralnej Oazy Matki (COM) w Krościenku przyjął błogosławieństwo na animatora Ruchu. W latach 1986-89 współpracował z ówczesną Centralną Diakonią Ewangelizacji[1].
Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W latach 1991-94 był odpowiedzialny za seminaryjną wspólnotę Ruchu w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.
Święcenia Kapłańskie przyjął w 1994 roku z ręki metropolity katowickiego abp. Damiana Zimonia[2]. W latach 1994-98 studiował w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie.
W latach 1998-2000 był moderatorem Wspólnoty Akademickiej Ruchu Światło-Życie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2001 roku jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Przewód doktorski zakończył broniąc rozprawy: "Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) - życie i działalność" 12 czerwca 2007 na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 16 czerwca decyzją biskupów zgromadzonych podczas 340. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu Śląskim został mianowany Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie.

Emanuel Pietryga, ks.

ks. Emanuel Pietryga - proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie, w latach 1999 - 2004 moderator diecezjalny Ruchu Światło - Życie archidiecezji katowickiej, były członek komisji liturgicznej archidiecezji katowickiej, obecnie ekonom Ruchu Światło - Życie; pasjonuje się turystyką, Włochami, malarstwem i literaturą.

Adrian Nowak, ks.

Urodzony 1976 r. w Chorzowie; całe życie, aż do chwili przyjęcia święceń kapłańskich, związał z tym miastem. Uczestniczył w życiu wspólnot przy parafii św. Jadwigi, kolejno: Legionu Maryi, ministranckiej i Ruchu Światło – Życie pod duchowym wsparciem i przewodem ks. Proboszcza Henryka Markwicy.
W 1995 r. rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, które ukończył w 2002 roku przyjmując święcenia kapłańskie.
Pracował w parafii – Św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, od 2005 roku w parafii Św. Józefa w Świętochłowicach, od 2007 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu – Zdroju, od 2011 r. pracuje w parafii Św. Józefa w Katowicach Załężu.
Od dawna jego wielką pasją jest muzyka klasyczna, szczególnie muzyka operowa, jak również fotografia. Fotografuje zabytki, przyrodę, ale także ludzi. W wolnych chwilach pisze wiersze (w 2005 roku ukazał się jego tomik poezji pt: „Nie kochasz, nie istniejesz…”

Przemysław Mazurek

Autor w 2011 roku uzyskał stopień mgr na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu broniąc pracę pt. Celebracja Nieszporów w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Obecnie jest doktorantem na Papieskim Wydziale Teologicznym pogłębiając swą wiedzę z dziedziny liturgii, jest również studentem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiuje prawo.
Od początku studiów żywo zainteresowany liturgią i mistagogią liturgiczną.
Uczeń ś.p ks. Marka Adaszka. Na co dzień mieszka w Lubinie w diecezji legnickiej gdzie angażuje się w życie społeczności lokalnej i parafialnej – parafii rodzinnej, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie służy do Mszy Świętej jako ministrant od 1996 roku i od 5 lat pełni funkcję prezesa LSO. 


 


Od czerwca 2012 roku jest członkiem Rady Parafialnej.

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze