Blogerzy

Przemysław Mazurek

Autor w 2011 roku uzyskał stopień mgr na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu broniąc pracę pt. Celebracja Nieszporów w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Obecnie jest doktorantem na Papieskim Wydziale Teologicznym pogłębiając swą wiedzę z dziedziny liturgii, jest również studentem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiuje prawo.
Od początku studiów żywo zainteresowany liturgią i mistagogią liturgiczną.
Uczeń ś.p ks. Marka Adaszka. Na co dzień mieszka w Lubinie w diecezji legnickiej gdzie angażuje się w życie społeczności lokalnej i parafialnej – parafii rodzinnej, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie służy do Mszy Świętej jako ministrant od 1996 roku i od 5 lat pełni funkcję prezesa LSO. 


 


Od czerwca 2012 roku jest członkiem Rady Parafialnej.

Małgorzata Steblecka

Małgorzata Steblecka – dr nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe: Reakcje indukowane światłem oraz promieniowaniem jonizującym, zachodzące w układach biologicznych. Hobby: historia najnowsza Dolnego Śląska, wspinaczka skałkowa i górskie wycieczki. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu w klasie fletu. Od 1991 związana z Ruchem Światło – Życie.

Krzysztof Dudzik

Dyrygent chóralny, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego największą pasją jest muzyka chóralna. Prowadzi zespoły młodzieżowe, m.in. Chór Ośrodka Liturgicznego.

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze