Filip Białas

Filip Białas

...absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Zainteresowania: muzyka chóralna, chorał gregoriański, Liturgia, rola i znaczenie śpiewu w liturgii.
 
Psalm 150 to pochwalna, doksologiczna pieśń kończąca Księgę Psalmów. Został napisany prawdopodobnie po okresie niewoli babilońskiej. Opowiada o Bogu i Jego potędze. Opiewa Jego czyny, majestat i wzywa ludzkość do chwalenia Go całym swoim życiem. W Psalmie zestawione ze sobą są dwa pola Jego obecności. Pierwsza wizja ukazuje Boga w świątyni, czyli pośród swojego ludu, objawiającego swoją obecność „w potężnych czynach”.  Drugi obraz lokalizuje Go w na nieboskłonie, w swoim królewskim mieszkaniu - jako mocarnego i odległego Władcę.
Przeczytano: 3911
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Psalm 11 (Mikołaj Gomółka)

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +
Spośród wielu tłumaczeń Księgi Psalmów na szczególną uwagę zasługuje przekład Jana Kochanowskiego („Psałterz Dawidów”). Nazwany został przez Cypriana Kamila Norwida kolebką polskiej poezji. Z kolei skomponowane na jego podstawie dzieło Mikołaja Gomółki, „Melodie na Psałterz Polski”, stanowi fundament muzyki polskiego renesansu. Psalmy te zostały opracowane z przeznaczeniem do powszechnego użytku.
Przeczytano: 3480
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze