Filip Białas

Filip Białas

...absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Zainteresowania: muzyka chóralna, chorał gregoriański, Liturgia, rola i znaczenie śpiewu w liturgii.

forMUZA - drugie spotkanie!

Dodane przez w w Z życia OL

Ośrodek Liturgiczny zaprasza na drugie spotkanie w ramach projektu forMUZA, które odbędzie się 27 października (sobota) o godzinie 10:00 w salkach DA przy kościele Wniebowzięcia NMP w Katowicach. W planie między innymi krótkie wyzwanie  gitarowe. Zachęcamy do zaopatrzenia się w instrument, choć nie jest to wymagane (po spotkaniu udostępnimy owo wyzwanie w formie video). Planowana godzina zakończenia - 12:30.

korekta.png

Przeczytano: 573
0
0 komentarze

„Jezus widząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (…) A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem”.

Przeczytano: 4509
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Modlitwa Jezusowa

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +

„Prawdziwego imienia mężczyzny nie zna nikt prócz niego samego i tego, kto mu je nadał. Mężczyzna może w ostateczności zdecydować, aby je zdradzić swojemu bratu, żonie czy przyjacielowi, jednakże nawet ci nieliczni nie używają nigdy owego imienia tam, gdzie może je usłyszeć ktoś trzeci. (…) Kto zna imię człowieka, ten ma w swojej mocy jego życie”.

Przeczytano: 3203
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Lavabo - Vytautas Miškinis

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +

Lavabo – (łac. lavabo – umywam) to obrzęd umywania rąk w liturgii Kościoła katolickiego podczas przygotowania darów. Nazwa, jak i sam obrzęd mają swoje początki w tradycji starożytnej. Ręce obmywano przed posiłkiem i przed modlitwą. W Księdze Wyjścia (Wj 30,20) znajdujemy następujący nakaz: „Przed wejściem do Namiotu Spotkania mają się obmyć wodą, aby uniknąć śmierci”. Również św. Cyprian w Katechezie mistagogicznej podkreśla znaczenie tego gestu: „To umycie oznacza wolność od grzechu i wszelkiej nieprawości. Ręce są bowiem obrazem działania, a ich umycie wskazuje na szlachetność czynów. Nie słyszałeś, jak wyjaśnia tę tajemnicę błogosławiony Dawid w słowach: «Umyję między niewinnymi ręce swoje i obejdę ołtarz Twój, Panie»? Umycie rąk jest tu oznaką wolności od grzechu”. Ten właśnie Psalm 26 (Wlg 25), zacytowany przez św. Cypriana, stał się inspiracją do napisania utworu Vytautasa Miškinisa.

Przeczytano: 3554
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze